رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

اختصاص70 میلیارد و 265 میلیون ریال غرامت به 21 محصول بیمه شده - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص70 میلیارد و 265 میلیون ریال غرامت به 21 محصول بیمه شده

alt

70 میلیارد و 265 میلیون ریال غرامت از ابتدای مهر ماه 91 تا پایان فروردین ماه 92 به 21 محصول بیمه شده اختصاص یافته است .

مدیر بیمه صندوق کشاورزی استان گفت :خسارتهای وارده ناشی از سرما  به محصولات زراعی و باغی از جمله زرد الو و بادام دیم و ابی وگندم و جو وپسته است که بیشتر  خسارتها  به  محصولات بادام و زردالو و پسته وارد شده است .

غنچه افزود :خسارتهای وارده ناشی از بارش تگرگ  به محصول گندم و جو در شهرستانهای بندان نهبندان ،سرایان و فردوس بوده است .

  بین 50 تا 60 درصد کشاورزان بیمه هستند .