رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

اختصاص 4 میلیارد ریال اعتبار برای بافت تاریخی خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص 4 میلیارد ریال اعتبار برای بافت تاریخی خوسف

برای بافت تاریخی خوسف 4 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

4 میلیارد ریال اعتبار برای بافت تاریخی خوسف اختصاص یافت.

رمضانی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در خوسف گفت: این اعتبار از محل سازمان همیاریهای شهرداری برای مرمت 20 هکتار از بافت تاریخی اختصاص یافته که کار مرمت آن شامل سنگ فرش و بازسازی دیواره های بیرونی آغاز شده است.

این بافت سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار گرفته است.

در این نشست علی صالحی به عنوان مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوسف معرفی و از خدمات شناسایی قدردانی شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی