رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

اختصاص 14 ميليارد ريال اعتباربه حوزه آبخیزداری - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص 14 ميليارد ريال اعتباربه حوزه آبخیزداری

۱۴ میلیارد ریال، از آغاز امسال تا کنون به حوزه آبخیزداری خراسان جنوبی اختصاص یافته است

۱۴ میلیارد ریال، از آغاز امسال تا کنون به حوزه آبخیزداری خراسان جنوبی اختصاص یافته است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این اعتبار از دو محل ملی و استانی تخصیص يافت که در مقايسه با پارسال دونيم برابر افزايش دارد .
علیرضا نصرآبادی افزود: این میزان اعتبار برای مطالعات انجام شده کافی نیست و در حال حاضر طرح‌های مطالعاتی زیادی انجام شده که برای اجرایی شدن نیاز به اعتبار دارد.
وی با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری در همه مناطق استان اجرا می‌شود افزود: اعتبارات حوزه آبخیزداری برای ساخت بندهای خاکی، سازه‌های گابیونی، سنگی و ملاتی، نهالکاری، بذرپاشی و تقویت پوشش گیاهی هزینه می‌شود.
براساس مطالعات و ارزیابی های انجام شده، اجرای عملیات آبخیزداری، موجب افزایش سطح آب سفره های زمینی و آبدهی چاه ها و قنوات می شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی