جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

اختصاص یک میلیارد و 960 میلیون تومان پاداش سواد آموزی به خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص یک میلیارد و 960 میلیون تومان پاداش سواد آموزی به خراسان جنوبی

یک میلیارد و 960 میلیون تومان پاداش سوادآموزی به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

یک میلیارد و 960 میلیون تومان به عنوان پاداش سواد آموزی به خراسان جنوبی تخصیص یافت.

فرشید جعفری، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش گفت: این اعتبار برای سواد آموزی هزار و 960 بی سواد روستایی اختصاص یافته است.

فرشید جعفری افزود: طرح بن یک میلیون تومانی پاداش سواد آموزی در راستای کیفیت بخشی به فعالیتهای سوادآموزی بعد از اجرای موفق در روستاها در شهرها نیز اجرا می شود.

پرویزی، استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به کمبود اعتبار در آموزش و پروروش از اولیاء دانش آموزان و دستگاههای اجرایی خواست برای تحقق اهداف آموزش و پرورش به این نهاد کمک کنند.

پرویزی افزود: برای پیشگیری از آسیب هایی همچون ناهنجاری های رفتاری، مخاطرات فضای مجازی و اعتیاد باید دانش آموزان و اولیاء آنان آموزش ببینند.

در این نشست تجهیز فضای آموزشی مناسب و آموزش نیروهای متخصص برای 20 دانش آموز اوتیسم بیرجند به تصویب رسید.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی