رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اختصاص سه میلیارد و پانصد میلیون تومان برای راه ا ندازی 5 مرکز بهداشتی در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص سه میلیارد و پانصد میلیون تومان برای راه ا ندازی 5 مرکز بهداشتی در استان

سه میلیارد و پانصد میلیون تومان برای راه ا ندازی 5 مرکز بهداشتی در استان اختصاص یافت.

برای ساخت 5 مرکز درمانی و پایگاه سلامت در خراسان جنوبی، سه میلیارد و پانصد میلیون تومان اختصاص یافت.

مهدیزاده، معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با این اعتبار 3 مرکز بهداشتی – درمانی در بخش دستگرد و خیابان شهید آوینی بیرجند و بخش تقاب شهرستان خوسف و دو پایگاه سلامت در روستاهای حاجی آباد و چهکند بیرجند ساخته می شود.

آقای مهدیزاده افزود: این طرحها عملیات ساخت آن آغاز شده است و تا 9 ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در حال حاضر از 105 مرکز بهداشتی و درمانی در خراسان جنوبی، 94 مرکز فعال است و مابقی به دلیل کمبود نیرو غیر فعالند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی