جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اختصاص اعتبار ویژه برای مطالعات آبخیزداری در شهرستان خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص اعتبار ویژه برای مطالعات آبخیزداری در شهرستان خوسف

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان جنوبی، اعتبارات صندوق توسعه‌ی ملی همیشه در راستای اجرای طرح‌های بیابان زدایی و اختصاص اعتبار ویژه برای مطالعات آبخیزداری در شهرستان خوسفآبخیزداری بوده، اما این بار با پیگیری‌های انجام شده، این صندوق برای اجرای مطالعات آبخیزداری نیز اعتبار اختصاص داده است.
رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف گفت: نیاز شهرستان خوسف به سازه‌های آبخیزداری باعث شد پیگیری‌هایی برای تخصیص اعتبار به فاز مطالعات آبخیزداری انجام شود که خوشبختانه این مهم محقق شد.
کرباسچی افزود: ۴ حوزه برای اجرای مطالعات آبخیزداری مشخص شده که کار‌های مناقصه‌ی آن تمام شده و مشاور، وارد اقدامات اجرایی شده است.

وی با اشاره به وجود ۷ حوزه‌ی مهم دیگر برای انجام مطالعات آبخیزداری در این شهرستان حوزه‌های براکوه، بید و شادان فاز یک و فاز دو و حوزه‌ی ماژان را از جمله حوزه‌هایی دانست که قرار است مطالعات آبخیزداری در آن‌ها انجام شود و افزود: این مطالعات در حال حاضر در ۱۶ هزار و ۸۷۸ هکتار از حوزه‌ی براکوه، ۱۵ هزار و ۵۵۲ هکتار فاز یک شادان، ۱۹ هزار و ۸۸۸ هکتار فاز دو شادان و ۱۶ هزار و ۸۶۹ هکتار در حوزه‌ی ماژان انجام می‌شود.

کرباسچی اعتبار مطالعات آبخیزداری در حوزه‌ی براکوه را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، فاز یک شادان یک میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال و فاز دو شادان و ماژان را نیز هر کدام یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف با اشاره به اهمیت این ۴ حوزه در بحث اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: با تخصیص این اعتبارات، مهمترین گام در اجرای طرح‌های آبخیزداری که همان مطالعات است انجام خواهد شد.