جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

اختصاص اعتبار برای تکمیل طرح های آموزشی نیمه تمام - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص اعتبار برای تکمیل طرح های آموزشی نیمه تمام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دولت مبلغ هزار میلیارد اختصاص 10میلیاردتومان برای تکمیل طرح های آموزشی نیمه تمامتومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام آموزش و پرورش اختصاص داد که یک درصد آن، حدود10 میلیارد تومان، سهم استان خراسان جنوبی است.
واقعی بر ایجاد فضای بانشاط در مدارس مطابق با الگوی اسلامی ایرانی تأکید کرد و افزود: ایجاد فضای بانشاط باید محور مهم احداث و توسعه مدارس قرار گیرد.
بیکی مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تعداد طرحهای آموزشی نیمه تمام خراسان جنوبی را 80 تا 100 طرح اعلام کرد.