سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

احکام روزه مسافر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

احکام روزه مسافر

Loading the player...

 

- مسافرى كه باید نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافرى كه نمازش را تمام مى خواند مثل كسى كه شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است باید در سفر روزه بگیرد.

- مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.

- اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگرى برای انسان واجب باشد مثل این كه نذر كند روز معیّنى را روزه بگیرد، مى تواند در آن روز مسافرت نماید همچنین است در تنگى وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده اش باشد. اگر نذر كند روزه بگیرد و روز آن را معیّن نكند، نمى تواند آن را در سفر بجا آورد، ولى چنانچه نذر كند كه روز معیّنى را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر بجا آورد، و نیز اگر نذر كند روز معیّنى را چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد باید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

- مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدینه طیّبه روزه مستحبى بگیرد و احتیاط آن است كه سه روز پشت سر هم و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه باشد.

- كسى كه نمى داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل مى شود و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است.

- اگر فراموش كند كه مسافر است، یا فراموش كند روزه مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او باطل است.

- اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام كند، و اگر پیش از ظهر مسافرت كند وقتى بحدّ ترخّص برسد یعنى بجائى برسد كه دیوار شهر را نبیند و صداى اذان را نشنود باید روزه خود را باطل كند، اگر پیش از آن روزه را باطل كند، بنابر احتیاط كفّاره نیز بر او واجب مى شود .

- اگر مسافر پیش از ظهر بوطنش برسد، یا بجائى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، باید آنروز را روزه بگیرد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست . اگر روزه دار بعد از ظهر به وطنش برسد، یا بجایى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، نمى تواند در آن روز روزه بگیرد.

- مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن كاملا خود را سیر كند .