سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

احداث تونل تاسیسات انرژی راهکاری برای کاهش تخریب آسفالت - نمایش محتوای خبر

 

 

احداث تونل تاسیسات انرژی راهکاری برای کاهش تخریب آسفالت

جلسه اعضای شورای شهر بیرجند با دستگاه های خدمت رسان برگزار شد.

احداث تونل تاسیسات انرژی راهکاری برای کاهش تخریب آسفالت است.

در جلسه اعضای شورای شهر بیرجند با دستگاه های خدمت رسان، برش آسفالت خیابانها برای تامین انرژی شهروندان در مناطق مختلف بررسی و پیشنهاد احداث تونل تاسیسات انرژی در مجموعه 450 هکتاری پادگان مطرح شد.

برآورد اولیه این طرح نزدیک به 44 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

ایمنی جانمایی خط انتقال گاز در این کانال، بررسی سرعت گیرهای سطح شهر و جانمایی آنها، ایجاد کیوسک راهنمایی و رانندگی برای حضور بیشتر پلیس در مهر شهر از دیگر مصوبات این جلسه بود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی