رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

احتمال افزایش ابر و وزش باد در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

احتمال افزایش ابر و وزش باد در استان

اداره کل هواشناسی هوایی صاف تا کمی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد رو برای 24 ساعت آینده  پیش بینی کرده است.