سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اجرای 73 طرح پژوهشی ملی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای 73 طرح پژوهشی ملی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

48 طرح از این طرحها مربوط به اصلاح و تهیه نهال و بذر است که طرح تکثیر انبوه عناب، بررسی آفت پسیل پسته از جمله طرح های شاخص این مرکز است.