سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

اجرای 73 طرح ملی کشاورزی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای 73 طرح ملی کشاورزی در خراسان جنوبی

73 طرح ملی کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی اجرا شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی گفت:این مرکز سال گذشتهبا همکاری موسسه تهیه و اصلاح نهال بذر درتهران موفق به کشف سه گونه جدید بذر به نامهای جو بهروخ و جو لوت و گندم افق شد.

آقای محمد پورافزود:این گونه ها باعث افزایش بهره وری کشاورزی و به تبع آن افزایش درآمد کشاورزان میشود.

وی همچنین از شناسایی چهار بیماری جدید گیاهان نیز در سال 92 در این مرکز خبر داد و افزود: این بیماری‌ها شامل آنتاگونیست و باکتریایی و کرم خراط و سوسک روزاسه است که برای مبارزه با این بیماریها،نوعی قارچ تولید شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی،جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی و مرتعی ،تدوین پروتکل تکثیر انبوه اکوتیپهای برتر عناب و مدیریت جامع مگس میوه عناب را از دیگر طرحهای پژوهشی این مرکز در سال 1392 عنوان کرد.