رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

اجرای 18 طرح عمرانی به همت دو گروه جهادی مهمان - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای 18 طرح عمرانی به همت دو گروه جهادی مهمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، مدیرگروه های جهادی بسیج سازندگی استان گفت: این طرح ها را گروه اجرای 18 طرح عمرانی به همت دو گروه جهادی مهمانجهادی شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر توسی تهران و گروه جهادی شهید محمدرضا دهقان دانشگاه علوم قضایی تهران در روستاهای خراسان جنوبی اجرا کردند.

فریورنیا افزود: این طرح ها با اعتبار 55 میلیون تومان در روستاهای بخش ماژان شهرستان خوسف و بخش درح شهرستان سربیشه اجرا شده است.

این طرح ها شامل ساخت استخر روستایی کبات سربیشه و ساخت کانال آب به طول 60 متر در این شهرستان، و استخر ذخیره آب، لایه روبی و آستر سیمان روستای بیدستان، تکمیل خانه مددجوی کمیته امداد روستای تقی آباد ، تکمیل استخر ذخیره آب، لایه روبی استخر به حجم 700 متر مکعب ، آستر سیمان به طول 60 متر، بلوکه چینی به طول 20 متر و کانال کشی سیمانی در مزارع روستای پیرود، ساخت ذخیره آب، شفته ریزی به طول 60 متر و کول گذاری به طول 70 متر در روستای شیخ آباد شهرستان خوسف است.