سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اجرای ۸۴۳طرح کشاورزی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای ۸۴۳طرح کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این تعداد طرح پارسال با اعتبار ۱۰۹اجرای ۸۴۳ طرح کشاورزی در خراسان جنوبیمیلیارد تومان اجرا شده یا در دست اجرا است.
قوسی افزود: اجرای آن طرح‌ها باعث اشتغال موقت بیش از ۴هزار و ۵۴۷نفر و تثبیت اشتغال سه هزار و ۱۰۷نفر خواهد شد.
وی گفت: پارسال ۱۳هزار و ۶۵۰هکتار سامانه نوین آبیاری با اعتبار ۵۱میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در استان اجرا شد.
قوسی افزود: این طرح‌ها در قالب ۴۶۲پروژه انجام شده که باعث اشتغال موقت سه هزار نفر و تثبیت اشتغال یک هزار و ۲۰۰نفر شده است.
وی گفت: همچنین سال گذشته ۱۸پروژه مجتمع دامداری و گلخانه‌ای استان به مساحت ۲۶۷هکتار و با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰تومان احداث و تکمیل شده که باعث اشتغال موقت ۹۰نفر و تثبیت اشتغال ۲۰۰نفر شده است.