رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اجرای مشترک شبکه رادیویی فرهنگ با رادیو خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای مشترک شبکه رادیویی فرهنگ با رادیو خراسان جنوبی

   اجرای مشترک شبکه رادیویی فرهنگ با شبکه رادیویی خاوران
   در برنامه زنده رادیویی هفت کوچه
   با اجرای سیده  سارا  موسوی