جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اجرای طرح پرونده الکترونیک نظام سلامت در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح پرونده الکترونیک نظام سلامت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای آغاز این طرحاوایل تیر اجرای طرح پرونده الکترونیک نظام سلامت در خراسان جنوبی تمامی زیرساختها در شهرهای مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته و آماده اجرای طرح شده است که از اوایل تیر اجرا خواهد شد.

آقای احمدی با بیان اینکه طرح پرونده الکترونیک نظام سلامت تاکنون به صورت پایلوت در سرایان، فردوس و تا حدودی بشرویه اجرا شده و در حال انجام است، افزود: در این طرح تمامی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سلامت دولتی از روستاها تا مراکز فوق تخصصی در شهر، در آن مشارکت دارند تا در صورت مراجعه بیمار به این مراکز، وضعیت بیمار  در پرونده الکترونیک او، ثبت و در صورت نیاز ، بدون نوبت گیری به پزشک متخصص ارجاع داده شود.

وی با بیان اینکه مراحل ارجاع بیمار برای درمان در این سامانه ثبت می شود، گفت: یک کد ارجاع در ابتدا به بیمار ارائه که توسط آن کد وارد سامانه و وضعیت بیمار می شود و در صورت نیاز به مراکز تخصصی، به آن مراکز ارجاع داده خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: پس از طی مراحل درمان و ثبت در سامانه، اولین پزشکی که بیمار به او مراجعه داشته باشد با ورود به این سامانه در جریان تمامی مراحل درمان بیمار قرار می گیرد.

احمدی گفت: در این طرح نیاز به نوبت گیری از سوی بیمار  نیست و بیمار با سیستم ارجاع  در نوبت پزشک معرفی شده قرار می گیرد.