جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

اجرای طرح پایش بیماریهای انگلی در زنبورستان های بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح پایش بیماریهای انگلی در زنبورستان های بیرجند

طرح پایش بیماریهای انگلی در زنبورستان های بیرجند اجرا می شود.

طرح پایش بیماریهای انگلی در زنبورستان های شهرستان بیرجند به همراه توزیع داروهای ضد انگلی اجرا شد.

دکتر حسن علیزاده، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: این طرح به منظور ارزیابی وضعیت بهداشتی زنبورستان های شهرستان از نظر میزان شیوع آلودگی به عوامل بیماری زای واروا، آکاراپیس وودی نوزما و لوک صورت می گیرد.

دکتر حسن علیزاده افزود: بیماری های زنبور در صورت پیشگیری نکردن، خسارات قابل توجهی را به زنبورداران تحمیل می کند.

وی گفت: تایید سلامت کلنی زنبورعسل پیش از جابجایی توسط ادارات دامپزشکی شهرستان های مبدا و اخذ گواهی حمل بهداشتی یکی از مهمترین راهکارها در پیشگیری از انتشار بیماری های واگیردار در زنبورستان ها می باشد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند از توزیع رایگان نوار ضد انگل بای وارول و اسپری ضد انگل واروسیت در بین زنبورداران شهرستان به ارزش 210 میلیون ریال خبر داد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی