جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی در بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی در بشرویه

طرح مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی در بشرویه اجرا می شود.

طرح مدیریت جنگل های دست کاشت بیابانی در 300 هکتاراز اراضی بیابانی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی اجرا شد.

رفیعی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه گفت: برای اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت در این اراضی 170 میلیون ریال هزینه شده است.

رفیعی افزود: تاکنون طرح مدیریت جنگل های دست کاشت در 3 هزار و 747 هکتار از 231 هزار و 515 هکتار بیابان بشرویه انجام شده است .

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه گونه های کشت شده در این اراضی را شامل تاغ، اسکنبیل، قیچ، دیودال، عجوه و رمس عنوان کرد.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی