رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

اجرای طرح بیابان زدایی در 70 هکتار از اراضی شهرستان بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح بیابان زدایی در 70 هکتار از اراضی شهرستان بشرویه