جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

اجرای طرح ایمن سازی سرخک و سرخچه در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح ایمن سازی سرخک و سرخچه در خراسان جنوبی

طرح ایمن سازی تکمیلی سرخک و سرخچه در خراسان جنوبی آغاز شد .

شایسته ، مدیر بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : طرح ایمن سازی تکمیلی سرخک و سرخچه با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس بیماری سرخک و سرخچه از کشورهای افغانستان و پاکستان به داخل شهرستانها و استانهای هم مرز اجرا می شود .

آقای شایسته افزود : طرح ایمن سازی تکمیلی سرخک و سرخچه با توجه به پوشش پایین واکسیناسیون این بیماریها در کشورهای افغانستان و پاکستان و تردد زیاد از مرزهای این کشورها به داخل کشور ، در شهرستانهای نهبندان و سربیبشه خراسان جنوبی همزمان با سه استان کرمان ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرا می شود .

مدیر بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : در این طرح 28 هزار نفر از کودکان 9 ماهه تا 15 ساله نهبندان و سربیشه با همکاری 98 تیم بهداشتی واکسینه می شوند .

 طرح ایمن سازی تکمیلی سرخک و سرخچه در خراسان جنوبی تا 5 آذر ادامه دارد .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی