رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اجرای برنامه هاي فرهنگی در سکونتگاه های غیررسمی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای برنامه هاي فرهنگی در سکونتگاه های غیررسمی

برنامه هاي فرهنگی در سکونتگاه های غیررسمی اجرا می شود

قیاسی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در کمیته توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی استان گفت: باید مشکلات و آسیب های حاشیه نشینی با ارائه بسته های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این مناطق برای مردم تبین و از روند افزایشی سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها جلوگیری شود.

استقرار پایگاه ثابت یا سیار فنی و حرفه ای برای ارائه آموزش، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کارآفرینی و احداث مکانهای ورزشی و کتابخانه از مصوبات این کمیته برای پیشگیری از آسیبهای فرهنگی اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی بود.

گفتنی است مطالعه شناسایی سکونت گاه های غیررسمی از سال 85 مطالعات در 3 نقطه از شهر بیرجند آغاز شده و تاکنون مراکز بهداشتی درمانی،مدرسه دبستان و سوله ورزشی کانونهای فرهنگی هنری و موسسات قرآنی در این مکانها راه اندازی شده است.