جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

اجرای آخرین مرحله واکسیناسیون تب برفکی دام در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای آخرین مرحله واکسیناسیون تب برفکی دام در خراسان جنوبی

واکسیناسیون تب برفکی دام در خراسان جنوبی آغاز شد.

آخرین مرحله واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در خراسان جنوبی آغاز شد.

علیرضا رفیعی پور ، مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در سومین مرحله از واکسیناسیون تب برفکی که آخرین مرحله آن است، 30 هزار رأس گاو و گوساله در دامداریهای صنعتی و سنتی استان واکسینه می شوند.

علیرضا رفیعی پور افزود: در این طرح 22 گروه دامپزشکی در 11 شهرستان تا پایان اسفند با مراجعه به دامداریها واکسیناسیون را انجام می دهند.

در دو مرحله پیشین واکسیناسیون تب برفکی 45 هزار رأس دام در خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی