رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنری در مهدهاي کودک شهرستان زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنری در مهدهاي کودک شهرستان زیرکوه

 فرماندار زيركوه در جلسه كارگروه اجتماعي و فرهنگي این شهرستان گفت: بايد با برنامه ريزي مناسب جامعه را به سمت نشاط اجتماعي و شادي هاي پايدار سوق دهيم.