رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

اتصال 365 روستای خراسان جنوبی به شبکه گازطبیعی تا پایان امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

اتصال 365 روستای خراسان جنوبی به شبکه گازطبیعی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه گاز رسانی به این روستاها اتصال 365 روستای خراسان جنوبی به شبکه گازطبیعی تا پایان امسالبا اعتبار200 میلیارد تومان انجام می شود گفت: با اجرای گازرسانی به این روستاها 18 هزارو 856خانوار از نعمت  گاز طبیعی بهره مند می شوند.

هاشمی با بیان اینکه با بهره مندی این روستاها بیش از 85 درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار می شوند افزود: هم اکنون 492 روستای استان با جمعیت 56 هزارو 498 خانوار به شبکه  گازطبیعی متصلند.

وی گفت: در صورت تامین اعتبار بیش از 150 میلیارد تومان، عملیات اجرایی گازرسانی به بیش از 350 روستای دیگر خراسان جنوبی آغاز خواهد شد تا 12 هزار خانوار دیگر نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.