رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

آبیاری 270 هکتار از طرح بیابانزدایی دشت بمرود زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

آبیاری 270 هکتار از طرح بیابانزدایی دشت بمرود زیرکوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زیرکوه گفت: آبیاری نهالهای طرح بیابانزدایی دشت بمرود اجرای مرحله اول عملیات آبیاری طرح نهالکاری دشت بمرود زیرکوه با اعتبار 150 میلیون تومان از 15خرداد با 3 تانکر آبرسان آغاز شده است.

رجبی افزود: در دشت بمرود بیش از 60 هزار نهال از گونه های مقاوم بیابانی شامل تاغ، قیچ، عجوه، جفنه و آتریپلکس برای تثبیت شنهای روان و کنترل ریز گردها کاشته شده است. 

وی با اشاره به بارندگی های خوب سال زراعی جاری گفت: بارندگی ها علاوه بر صرفه جویی 50 میلیون تومانی در یک دوره آبیاری در این دشت، سبب رشد نهال ها به درختچه های مرتعی شده است.