جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ابلاغ قانون بیمه کشاورزان غیر ساکن در روستا - نمایش محتوای خبر

 

 

ابلاغ قانون بیمه کشاورزان غیر ساکن در روستا

 کشاورزان ساکن در شهرها می توانند با مراجعه به کارگزاریهای صندوق بیمه روستائیان و عشایر  از مزایای بیمه بهره مند شوند .