جهش تولید | چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

آبرسانی شهرک عشایری بخش مرکزی درح، معطل اعتبار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آبرسانی شهرک عشایری بخش مرکزی درح، معطل اعتبار

دانلود

۵۰خانوار این شهرک چشم انتظار همت مسئولان برای دسترسی آسان به آب شرب هستند.