سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

تجهیز 300 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری - نمایش محتوای عمومی

 

 

تجهیز 300 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری

300 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز می شوند.

300 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز می شوند.

اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: امسال 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیتم های نوین آبیاری تجهیز می شوند.

آقای اکبری افزود: تاکنون 120 هزار هکتار از این اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند و اجرای این سیستم در 120 هزار هکتار از اراضی در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال مالی 96 به پایان برسد.

وی گفت: امسال برای اجرای سیستم های نوین آبیاری، 3 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور آب و خاک با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور گفت: اولویت اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری با روش های آبیاری قطره ای است.

اکبری در خصوص وضعیت اب مصرفی کشاورزی در خراسان جنوبی هم گفت: آمارها نشان می دهد در  125 هزار هکتار اراضی آبی استان، 870 میلیون مترمکعب آب مصرف می شود یعنی، میزان آب مصرفی در این استان در هر هکتار 6 هزار  و 500 مترمکعب است که باید 12 هزار متر مکعب باشد.

وی با بیان اینکه باید برای جبران کم آبیاری اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی روش های نوین آبیاری توسعه یابد؛ افزود: برای اجرای طرح های آب و خاک در  این استان، 112 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که 95 میلیارد تومان آن برای توسعه آبیاری نوین است.

 معاون وزیر جهادکشاورزی در امور آب و خاک گفت: امسال هزار و 500 هکتار از اراضی خراسان جنوبی به آبیاری نوین تجهیز شدند و 8 هزار و 500 هکتار در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

 

,