جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

اجرا طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی - نمایش محتوای عمومی

 

 

اجرا طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تفاهم نامه سه جانبه، طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار توسط جهاد دانشگاهی در استان اجرا می شود.