جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

چاه طالب سرایان، رکورددار بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته - نمایش محتوای رمضان

 

 

چاه طالب سرایان، رکورددار بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی گفت: میزان بارندگی‌ها در قاین ۲۲ میلیمتر ، حاجی آباد زیرکوه چاه طالب سرایان، رکورددار بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته۹ میلیمتر ، خوسف ۵ میلیمتر ، بیرجند و سرایان ۳ میلیمتر و در شهر‌های فردوس ، بشرویه و نهبندان کمتر از یک میلیمتر گزارش شده است.
لطفی افزود: در۲۴ ساعت گذشته زهان با کمینه دمای ۷ درجه سردترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۲۴ درجه گرمترین شهر استان بود.
وی گفت: کمینه دمای بیرجند نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ درجه و بیشینه دمای آن ۲۳ درجه بوده است.