جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ویزیت رایگان دام های شهرستان خوسف به مناسبت هفته بسیج - نمایش محتوای خبر

 

 

ویزیت رایگان دام های شهرستان خوسف به مناسبت هفته بسیج

ویزیت رایگان دام های شهرستان خوسف به مناسبت هفته بسیج انجام خواهد شد.

دام های شهرستان خوسف،به مناسبت هفته بسیج ویزیت رایگان می شوند.

رضا محمودی زاوه، رئیس دامپزشکی شهرستان خوسف گفت:در راستای خدمت رسانی به مردم مناطق محروم و به مناسبت هفته بسیج، ویزیت رایگان دام ها و توزیع ضدانگل در طول هفته بسیج در چند روستای محروم شهرستان خوسف اجرا می شود.

رضا محمودی زاوه در خصوص خدمات رایگانی که در هفته بسیج ارائه می شود، افزود: شبکه دامپزشکی خوسف در این هفته در نظر دارد با تشکیل یک تیم سیار متشکل از دکتر دامپزشک و تکنسین دامپزشکی با مراجعه به مناطق محروم شهرستان اقدام به ویزیت رایگان دام ها نماید و در این مراجعات نسبت به توزیع ضدانگل و نهاده رایگان برای انگل زدایی و ضدعفوفی اماکن دامی روستائیان اقدام کند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار بسیج در همه ی عرصه ها گفت: بسیج آمادگی کمک و ورود به همه عرصه ها را دارد و این هویت بسیج است و دامپزشکی در چرخه بیماری ها و جلوگیری از روند ایجاد یک بیماری بخصوص بیماری های قابل انتقال بین دام و انسان و نیز کنترل و بازرسی صنایع غذایی با منشأ دامی دامپزشکی نقش اول را دارد.