جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باری در جاده طبس – یزد و طبس – اصفهان - نمایش محتوای خبر

 

 

محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باری در جاده طبس – یزد و طبس – اصفهان

محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باری در جاده طبس – یزد و طبس – اصفهان

در این طرح  تردد وسایل نقلیه سنگین باری از ساعت 24 تا 6 صبح به جز وسایل نقلیه ای که مواد فاسد شدنی و سوخت دارند، ممنوع است.