جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

شناسایی 4 محوطه باستانی در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسایی 4 محوطه باستانی در استان

alt

4 محوطه تاریخی در خراسان جنوبی  شناسایی شد .

سرپرست نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه گفت : این محوطه ها شامل محوطه باستانی روستای کرند که شامل دو تپه باستانی متعلق به دوران پیش از تاریخ (‌هزاره دوم و اول قبل از میلاد) ، دو محوطه جدید باستانی نیز سال گذشته توسط یک هیئت باستانشناسی و محوطههای تاریخی دیگری نیز در این شهرستان شناسایی شد.

 محوطه باستانی روستای کرند یکی از این محوطهها است که بر‌اساس کاوشهای صورت گرفته تعیین حریم شده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

اتفاقی افزود : دو محوطه ای که پارسال شناسایی شده بر‌اساس بقایای آثار و اشیای مکشوفه آن قدمت این دو محوطه متعلق به دوره اسلامی تخمینزده شده است.

وی گفت: نقشهبرداریها و مستندسازیهای لازم در مورد این محوطهها انجام شده است که در صورت رضایت مالکان به ثبت میرسد.

 

سرپرست نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه افزود :در صورت بروز هرگونه رفتار و حفاری غیر‌قانونی در محوطههای تاریخی بر اساس قانون با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

منبع: معاونت اطلاعات و برنامه ریزی مرکز خراسان جنوبی