سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

خسارت سرمازدگی در افت و کاهش محصولات کشاورزی - نمایش محتوای خبر

 

 

خسارت سرمازدگی در افت و کاهش محصولات کشاورزی

alt

با توجه به خسارت های سرمازدگی فروردین ماه امسال مهندس سعیدی رئیس ادراه تولیدات گیاهی گفت : در سطح شهرستان مقدار 7500 هکتار گندم و جو زیر کشت هست که از این مقدار حدود 20 تا 30 درصد خسارت توسط کارشناسان بیمه کشاورزی برآورد شده است.همچنین 850 هکتار باغ انار زیر کشت هست که از این مقدار 40 درصد دچار خسارت شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان سرایان 2700 هکتار باغات پسته زیر کشت هست که بسته به ارقام مختلف این محصول 60 تا 100 درصد دچار سرمازدگی شده است .

وی همچنین در خصوص خسارت سرمازدگی محصولات بادام گفت :1300 هکتار باغ زیر کشت بادام داریم که از 80 تا 100 درصد خسارت دیده است.

وی در خصوص بیمه این محصولات ادامه داد : از محصولات گندم و جو 1900 هکتار ، انار 96 هکتار ، پسته 55 هکتار و بادام 160 هکتار بیمه شده است.

سعیدی غیر از سرمازدگی عوامل دیگری را که دچار افت محصولات می شود را تغذیه باغات و محصولات زراعی ، شرایط دماها و آب و هوای نامساعد و شرایط مدیریتی باغات و زراعت دانست.