جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

به روایت تصویر - نمایش محتوای خبر

 

 

به روایت تصویر

پخش گفتگوی صمیمی استاندار سابق خراسان جنوبی در پایان مدت مأموریت خدمت به مردم استان از سیمای جمهوری اسلامی شبکه خاوران
 با اجرای علیرضا کوچی