جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

بهره برداری از طرح هیبرید الکتروفیلتر کارخانه سیمان قاین - نمایش محتوای خبر

 

 

بهره برداری از طرح هیبرید الکتروفیلتر کارخانه سیمان قاین

مدیرعامل کارخانه سیمان قاین گفت: این طرح با هدف حفظ محیط زیست و کاهش غبار خروجی الکتروفیلتر کارخانه سیمان قاین با اعتباری بیش از ۹۰۰ میلیون تومان راه اندازی شده است.

اکبری مطلق افزود: با اجرای این طرح غبار خروجی الکتروفیلتر کارخانه سیمان قاین از ۱۲۰ میلی گرم بر متر مکعب به زیر ۲۰ میلی گرم بر متر مکعب می‌رسد.

اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: کارخانه سیمان قاین همواره در صنعت سبز پیشتاز بوده و نگاه ارزشمندی به مقوله محیط زیست دارد.