جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بامیان افغانستان و دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بامیان افغانستان و دانشگاه بیرجند

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بامیان افغانستان و دانشگاه بیرجند امضا شد .

بین دانشگاه بامیان افغانستان و دانشگاه بیرجند تفاهمنامه همکاری امضا شد.

بر اساس مواد مندرج در این سند، قرار است تبادل دانشجو و استاد بین دو کشور صورت گیرد.

هم چنین این تفاهمنامه فرصت های مطالعاتی برای دو طرف را بیش از پیش فراهم می کند.

سیرت ، رییس دانشگاه بامیان افغانستان، دانشگاه بیرجند را معتبر دانست و گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاه بامیان به دنبال بهره مندی از داشته های علمی دانشگاه بیرجند هستند.

سیرت بر اجرای دقیق و به موقع مواد تفاهمنامه تاکید کرد.

رئیس دانشگاه بیرجند نیز از پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه بیرجند استقبال کرد و گفت: دانشگاه بیرجند در برخی رشته ها ظرفیت خالی دارد و قادر است به صورت کوتاه مدت و بلند مدت به این دانشجویان خدمات ارائه دهد.

خلیلی افزود: مسئولان دانشگاه بیرجند در تلاش هستند این دانشگاه را برای تحصیل دانشجویان افغانستانی به دانشگاه مرجع تبدیل کنند و در این خصوص از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هیچ مشکلی روبرو نیستند.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی