رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

آغاز عملیات آبیاری و نهالکاری در ۳۴۵ هکتار از مناطق بیابانی سربیشه - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز عملیات آبیاری و نهالکاری در ۳۴۵ هکتار از مناطق بیابانی سربیشه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی سربیشه گفت: بیش از ۲۰۰ هزار نهال گلدانیآغاز عملیات آبیاری و نهالکاری در 345 هکتار از مناطق بیابانی سربیشه  دراین منطقه کاشت شده است.

فتحی افزود: امسال آبیاری  سنواتی در سه مرحله انجام خواهد شد که مرحله نخست آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون در این منطقه بیش از ۲۰۰ هزار و ۱۴ هزار نهال گلدانی کاشت شده است، افزود: ۵۰ درصد این نهال‌ها از گونه‌های تاغ و ۵۰ درصد نیز آتریپلکس هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی سربیشه گفت: تاغ و آتریپلکس از گونه‌های مقاوم به شوری و خشکی هستند که در چند دهه اخیر، به طور وسیع در عملیات مقابله با بیابان زایی و احیای مراتع خشک و نیمه خشک در ایران کاشته شده‌اند.

فتحی احیا مراتع فقیر و تخریب شده، تقویت پوشش گیاهی در منطقه و در نتیجه جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان زایی را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.