جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

استفاده از ظرفیت های جدید و افزایش کیفیت تحصیلی در اولویت دانشگاه ها - نمایش محتوای خبر

 

 

استفاده از ظرفیت های جدید و افزایش کیفیت تحصیلی در اولویت دانشگاه ها

استاندار خراسان جنوبی از بخشهای مختلف دانشگاه بیرجند بازدید کرد.

استفاده از ظرفیت های جدید و افزایش کیفیت تحصیلی در اولویت دانشگاه ها است.

پرویزی، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از بخش های مختلف دانشگاه بیرجند و در جلسه هیات مدیره این دانشگاه گفت: تمرکز وزارت علوم بیشتر در بحث کیفی است.

استاندار گفت: انتظار ما از دانشگاه مانند گذشته نیست و باید برای دانشگاه پژوهش صورت بگیرد و اولویت ها در نظر گرفته شود.

پرویزی تاکید کرد: اگر دانشکده ها و پردیس ها در یک مکان تجمیع شوند مدیریت و اختصاص امکانات برای آنها آسان تر خواهد بود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی