جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

کشت زیرپلاستیک خربزه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کشت زیرپلاستیک خربزه

 

پیش بینی می شود امسال 36 هزار تن خربزه و هندوانه از مزارع بشرویه برداشت شود.970 هکتار از زمین های کشاورزی بشرویه زیر کشت خربزه و هندوانه است، ارزش محصولات جالیزی بیش از 30میلیارد تومان پیش بینی می شود.محصولات جالیزی تولیدی به بازارهای مصرف داخل استان و استان های تهران، اردبیل، قم، اصفهان، یزد و کرمان صادر می شود.سال گذشته 34هزارتن محصولات جالیزی به ارزش 10میلیارد تومان از مزارع شهرستان بشرویه برداشت شد. شهرستان بشرویه مقام اول تولید محصولات جالیزی در استان را داراست. با توجه به میزان تولید محصولات جالیزی مازاد بر مصرف داخلی استان با اجرای شیوه های نوین آبیاری در مزارع جالیزی و تامین علوفه دامی ، کشت این دو محصول مناسب سازی شده و با کاهش سطح اراضی، به راندمان تولید کمک شود.

در نگاه بیشتر ببینید