رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سایه پدر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سایه پدر

سایه پدر یک ویدیو تولید فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی است که با موضوع مواد مخدر و تاثیرات مخرب بر آینده فرزندان میپردازد