جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تابستانی بدون خاموشی با مدیریت مصرف برق - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تابستانی بدون خاموشی با مدیریت مصرف برق

دانلود

 تابستانی بدون خاموشی با مدیریت مصرف برق

روزهای گرم تابستان ، اهمیت صرفه جویی در مصرف برق را دوچندان می کند