رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج 27 بهمن الی 20 اسفند 94 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج 27 بهمن الی 20 اسفند 94

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر / روستا

طاهره خاکساریان

94/11/27

سرایان

سکینه تخویجی

94/11/29

درمیان

نعیمه یعقوبی

94/12/01

طبس مسینا

فاطمه لطفی

94/12/01

تجشک

محمد عرب

94/12/03

دو حصاران

فاطمه قاسمی

94/12/04

قلعه زری

محمد درکی

94/12/05

بمبور عرب

مرضیه پری زاده

94/12/06

آرین شهر

خاتم خسروی

94/12/08

بیرجند

فاطمه هرمزی

94/12/09

نوغاب

فریبا حاجی زاده

94/12/10

بیرجند

رمضان چهکندی نژاد

94/12/11

چهکند

قاسم رزاقی

94/12/11

اندریک

سمیه نیک رفتار

94/12/12

نهبندان

محمد الهیاری

94/12/13

شاخن

فاطمه ابراهیمی

94/12/15

بیرجند

زهره دلاکه

94/12/15

اسفدن

رباب بارانی

94/12/16

بیرجند

سید حسین حسینی

94/12/17

بیرجند

عادله عدالتی

94/12/18

فردوس

نرجس محسنی

94/12/19

بیرجند

اسماعیل رضایی

94/12/20

بیرجند