رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ماده 68 الی 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری - نمایش محتوای انتخابات

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ماده 68 الی 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 68 الی 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری


 

ماده 68- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.

تبصره 1- موسسات و نهادهایی که دارایی آنها از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می باشند.

تبصره 2- ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.

ماده 69- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نماید. شهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند.

ماده 70- هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده و در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.