شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رادیو شب 00:20
سینمایی 01:30
مستند 5 02:45
جلوه نیاز 04:05
ترتیل خوانی قرآن 04:30
درس اخلاق 05:00
آیت الکرسی 05:45
دعای عهد 05:50
دعای ندبه 06:00
گزیده صبحانه 07:30
انیمیشن کودک 09:30
برنامه کودک 13:15
سینمایی 14:30
ترنم 16:30
ایرانگرد 18:00
دعای سمات 19:30
خبر 20 20:00

دیدگاه‌ها