اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵

Text to Identify

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما ارسال كنيد كه ما آنرا در وب سایت صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی و وب سایت نگاه منتشر کنیم ، (اعم از مناطق ديدني و بكر استان، رویداد خاص و ...) ، مي تونيد فیلم، عکس و یا پادکست آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و منتشر شود.

تعداد : 1 عکس
مدت زمان : 46 ثانیه
عکس های ارسالی از امیر اشکان وفایی از...
تعداد : 1 عکس
تعداد عکس : 1 عدد
تعداد عکس :1 عدد
تعداد : 2 عکس
تعداد عکس : 10 عدد
تعداد عکس : 10 عدد
تعداد عکس : 12 عدد
تعداد عکس : 3 عدد
متن و عکس