اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۶

Text to Identify

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما ارسال كنيد كه ما آنرا در وب سایت صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی و وب سایت نگاه منتشر کنیم ، (اعم از مناطق ديدني و بكر استان، رویداد خاص و ...) ، مي تونيد فیلم، عکس و یا پادکست آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و منتشر شود.

مدت زمان: 3 دقیقه و 52 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 47 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 39 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 16 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 13 ثانیه
مدت زمان: 56 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 17 ثانیه
مدت زمان: 3 دقیقه و 22 ثانیه
مدت زمان: 3 دقیقه
تعداد عکس: 20 عدد
مدت زمان: 6 دقیقه و 12 ثانیه
مدت زمان: 4 دقیقه و 53 ثانیه