اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

Text to Identify

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما ارسال كنيد كه ما آنرا در وب سایت صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی و وب سایت نگاه منتشر کنیم ، (اعم از مناطق ديدني و بكر استان، رویداد خاص و ...) ، مي تونيد فیلم، عکس و یا پادکست آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و منتشر شود.

مدت زمان: 3 دقیقه و 33 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 15 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 26 ثانیه
مدت زمان: 3 دقیقه و 58 ثانیه
lمدت زمان: 12 دقیقه و 35 ثانیه
مدت زمان: 12 دقیقه و 35 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 14 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 33 ثانیه
تعداد عکس: 8 عدد
مدت زمان: 3 دقیقه و 52 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 47 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 39 ثانیه