اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶

Text to Identify

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما ارسال كنيد كه ما آنرا در وب سایت صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی و وب سایت نگاه منتشر کنیم ، (اعم از مناطق ديدني و بكر استان، رویداد خاص و ...) ، مي تونيد فیلم، عکس و یا پادکست آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و منتشر شود.

محرم در روستای فنود شهرستان سربیشه ...
فرستنده: فرامرز طاهری راد
بخش از سوره فاطر
بخشی از سوره شمس
مدت زمان: 5 دقیقه و 27 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 4 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 33 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 30 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 30 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 3 ثانیه