اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازخوانی قانون اساسی

شنبه تا پنج شنبه  ساعت‌  20:20

برنامه «بازخوانی قانون اساسی» به منظور آشنایی مردم با قوانین انتخاباتی در سیمای خاوران تولید و پخش می شود.

سیمای سلامت

یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه  ساعت‌  17:00

«سیمای سلامت» برنامه پزشکی سیمای خاوران است که با «رویکرد آگاهی بخشی به منظور پیشگیری از بیماری ها» تولید و پخش می شود.

بهار تا بهار

شنبه تا پنج شنبه  ساعت‌  21:00

«بهار تا بهار» برنامه شبانه سیمای خراسان جنوبی است که با رویکرد «اثرگذاری بر رفتار اجتماعی و روابط انسانی» تولید می شود.

گفتمان انتخاب

یکشنبه  ساعت‌  22:10

«گفتمان انتخاب» با رویکرد «اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری» در سیمای خاوران تولید و پخش می شود.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

نظرات مخاطبان